Podle studie MŠMT je 30 % žáků v kritické zóně tělesné zdatnosti

Zjištění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) potvrzují to, o čem v rámci UdržSe dlouhodobě mluvíme. 

Velká část dětí na tom po stránce pohybového rozvoje není zrvovna ideálně. Jak vyplývá ze studie zkoumající tělesnou zdatnost žáků, 30 % dětí spadá do tzv. kritické zóny (viz obrázek níže). Ta je spojená s vysokou úrovní rizik z hlediska zdraví, připravenosti pro výuku či zvládání každodenních pohybových úkolů.

Čísla jsou dostatečně vypovídající, protože 4 různé testy podstoupili žáci z 4 800 základních i středních škol. Dokument s výsledky prezentuje nespočet zajímavých dat, včetně srovnání tělesné zdatnosti chlapců a dívek nebo rozdílů mezi regiony.

MŠMT žáky na základě jejich výkonů rozdělilo primárně do 3 hlavních kategorií. Jak jsme zmínili, v kritické zóně se nachází 30 % dětí, hned 50 % spadá do zóny zvýšené pozornosti a na optimální zónu „dosáhlo“ 20 % testovaných.  

Podíl žáků v optimální zóně zdatnosti je sice mírně vyšší než v předchozích letech, ale obavy vzbuzuje procento dětí v kritické zóně

Co dalšího studie zjistila?

Aspoň za krátkou zmínku stojí i několik dalších zajímavostí ze studie, například: 

  • S vyšší aprobovaností učitele TV se zlepšují i výsledky žáků.
  • Obecně si žáci nejhůře vedli ve vytrvalostním člunkovém běhu.
  • Čím je škola větší, tím lepších výsledků její žáci dosahují.

Novela zákona podpoří celodenní pohyb žáků i rozvoj sportovní infrastruktury

Výsledky studie MŠMT jsou pro nás další motivací pokračovat v práci a vzdělávat pedagogy i rodiče ohledně pohybového rozvoje dětí. Protože jen tak lze u nejmenších do budoucna předejít vážným zdravotním komplikacím, ať už jde o pohybové vady, nebo o nemoci spojené s nedostatkem pohybu. 

Dobrá zpráva je, že nejen na výsledky této studie MŠMT konkrétně zareagovalo. Na příštích 5 let v rámci novely zákona připravilo plán podpory pohybových aktivit na školách, který se zaměřuje například na:

  • Podporu aktivního pohybového režimu žáků během celého dne (např. pohybové přestávky ve vyučování)
  • Aktivní transport žáků do školy i ze školy
  • Změny ve výuce tělocviku
  • Rozvoj sportovní infrastruktury
  • Intenzivnější podporu sportovních talentů
  • Podporu duální kariéry sportovců na vysokých školách

V některých mateřských školách a vzácně i na prvním stupni základních škol (v Hradci Králové a dalších městech Královehradeckého kraje) již pracujeme s dětmi v rámci „systému“ plánu podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který byl vydán v březnu 2024. Pedagogové se zúčastnili  UdržSe workshopu pro pedagogy. 

Za nás v UdržSe jednoznačně říkáme: skvěle! Plány MŠMT jdou v souladu s tím, o co dlouhodobě usilujeme, tedy zavést více zdravého pohybu do škol i mateřských školek. Aby se děti prorostly bez bolesti k dospělosti.

Přijďte se naučit, jak na zdravý pohyb dětí

Nadále pravidelně pořádáme workshopy UdržSe, kde pedagogy i rodiče učíme, jak se s dětmi správně a zábavně hýbat nebo jak u nich předcházet pohybovým vadám. Zajímají vás podrobnosti? Podívejte se na informace o workshopech pro pedagogy a workshopech pro rodiče. Na konci stránky vždy najdete aktuálně vypsané termíny.Nejbližší volný termín workshopu pro pedagogy je o víkendu 30.-31. 8. 2024 v Hradci Králové.