Storno podmínky:

Při odhlášení účastníka z workshopu 15-30 dní před jeho konáním činí storno poplatek 50% z celkové  ceny, 1-14 dní před jeho konáním činí storno poplatek 100% z celkové ceny. Je také možné za sebe  delegovat náhradníka. 

Veškeré další informace k dispozici na emailu info@js-fyzio.cz nebo telefonu 778 770 778.

Zásady zpracování a ochrany vašich osobních údajů

Mgr. Jana Slusarčuková, DiS., fyzioterapeutka, Lhota pod Libčany 217, 50327 Lhota pod Libčany, IČO: 70180822 

JS Fyzio cz s.r.o. Lhota pod Libčany 217, 503 27 Lhota pod Libčany, IČO: 17900051

Jako správce a zpracovatel budeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje podle níže uvedených podmínek.
Dotazy na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů prosím pište na: info@js-fyzio.cz 

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, 

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při poptávce, objednávce, vstupním vyšetření nebo registrací k některé z našich služeb a také v průběhu poskytované péče:

 • E-mail
 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa 
 • Telefonní číslo
 • fotografie 

pro zdravotní služby pak navíc:

 • Rodné číslo a datum narození 
 • Zdravotní anamnézu 

Své osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však předání některých osobních údajů nutné, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude vám umožněno tuto službu využívat).

Hlavním důvodem, proč zpracováváme vaše osobní údaje je, abychom vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, Vaše údaje dále zpracováváme proto, abychom mohli dále  zlepšovat jejich kvalitu, provádět analýzu s cílem zjistit, jak jsou naše služby užívány a v neposlední řadě vám zasílat obchodní sdělení včetně informací o akcích, které pro vás pořádáme a nabídky relevantních produktů a služeb, které poskytujeme (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést e-mailem: info@js-fyzio.cz . 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě vámi uděleného souhlasu, dále také bez souhlasu, a to na základě svého oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění služby, kterou vám poskytujeme, v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě pak důvodem vyžadujícím zpracovávat vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu je plnění povinností vyplývajících pro nás nejen z obecných ale i pro zdravotní péči specifických zákonných požadavků. 

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou osoby (nejčastěji právnické), které:

 • pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozují technologie, které pro naše služby využíváme; 
 • zpracovávají naše účetnictví a spravují daňové záležitosti

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje předat třetím osobám na základě platných právních předpisů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně po dobu dalších 7 let, neprojevíte-li přání ukončit komunikaci s námi dříve.

Zde bychom vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností vyplývajících ze závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání vašeho souhlasu.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@js-fyzio.cz .

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte dále:

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a certifikovanými technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

My však pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečnostní opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům.

Bez vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.