O projektu UDRŽse pohledem pediatra

Program Mgr. Jany Slusarčukové, Dis je pro pediatra zajímavý hned několikrát. Před výkon, rychlost, sílu, švih a vytrvalost staví pohybovou rovnováhu, správné pohyby i správnou polohu při odpočinku, znalost vlastního těla a zapojení všech svalových skupin. Paní magistra a tým js-fyzio učí děti, rodiče, učitele a trenéry mít radost z pohybu spolu s radostí ze sebe sama i s bytím společným, a to ve správné věkové kategorii předškoláků a malých školáků. Tím dává základ pro výkon, rychlost, sílu, švih a vytrvalost v době, kdy děti mají soutěžit a měly by chtít také vyhrávat.

Ze správných pohybových návyků pak bezpochyby budou těžit celý život. A co víc, předají je i svým dětem.

Zajímavé také je, jakým způsobem spojuje projekt staré – přece ve „zdravém těle zdravý duch“ – a nové – moderní znalosti kineziologie, vývoje pohybu dětí, současnou pohybovou didaktiku, předávání radosti z pohybu nejmenším, jejich rodičům a učitelům a snahu smazat handicapy. Zdá se, že si autoři naplánovali studiem moderních postupů a propojením různých přístupů ke stejné věci překonat asi nejnaléhavější definici zkušenosti – se stále větší přesností úporně opakovat stále stejnou chybu.

A do třetice. Program socializuje. Rodiče a děti musí být spolu, a to aktivně. Rodiče a učitelé musí být spolu, a to aktivně. Učitelé a děti jsou spolu, a to aktivně. Chvilky správného pohybu nejenže předcházejí bolesti pohybového ústrojí, nezabírají čas, ale také jsou rozumným předělem v běhu dne. Tleskám a fandím!

MUDr. David Neumann, Ph.D.