UDRŽse pohledem paní učitelky Daniely, účastnice pilotního projektu

Jsem učitelka mateřské školy a poslední dobou jsem si začala pokládat otázku, jestli dětem zprostředkovávám plnohodnotný zdravý pohyb. Naposledy jsem se s větší teorií pohybových aktivit v mateřské škole setkala při studiu pedagogické školy. Své odpovědi, jak správně a v jaké míře zařazovat pohybové chvilky, jsem se snažila najít na různých seminářích vedených pedagogy a v pedagogických publikacích. Nikde jsem ale nedostala ucelené informace. U některých cviků jsem si dokonce říkala, jestli více dětem neublíží, než pomůžou… Proto jsem velmi ocenila možnost zapojit se do tohoto projektu.

Díky tomuto projektu vím, proč s dětmi konkrétní cviky cvičím, na co si mám dávat pozor a v jaké míře jim zprostředkovávat dostatečný pohyb. Zároveň jsem získala i novou inspiraci ke své práci.

Na začátku jsem si nebyla jistá, jestli dokážu do celého dne zařadit větší četnost a různorodost pohybových aktivit. Myslím si ale, že jsme s kolegyní ve třídě dokázaly vybalancovat naše pedagogické požadavky při vzdělávání a výchově dětí s doporučeními fyzioterapeutky. Po roce zkušeností s projektem vidím změny v přístupu ve své práci a také v návycích dětí. Když plánuji činnosti pro děti, automaticky si uvědomuji také jejich pohybovou stránku. V jaké poloze budou pracovat a jak je po delší aktivitě uvolnit a protáhnout. Odlišný styl a větší intenzita pohybových aktivit nedělal dětem ve školce žádný větší problém.

Jako pedagog a maminka v jedné osobě si myslím, že je důležité děti od raného věku učit zdravému životnímu stylu. Abychom vychovávali spokojené děti, které budou ve svém životě úspěšné a šťastné, potřebují být hlavně fyzicky i duševně zdravé.

Daniela, učitelka v MŠ