Zkušenost Kláry, učitelky na 1. stupni ZŠ

Všímala jsem si, že se žáci při vyučování přestávají brzo soustředit, v lavicích se hrbí, sedí všelijak a  sezení na tvrdých židlích (někdy i špatné velikosti) jim celé dopoledne opravdu nevyhovuje. Po poradě s Janou a seznámení rodičů žáků s mým úmyslem, jsem pro celou třídu koupila overbally.

Chtěla jsem nejenom zlepšit sezení v lavici, ale taky je využít při tělovýchovných chvilkách během vyučování.

To se skvěle osvědčilo. Míč měly děti položený na židli a seděly na něm. Každý ho používal podle potřeby, někdo delší dobu, jiný častěji po kratších chvilkách. Také ho využívaly při psaní v lavici, pokládaly si ho před sebe na břicho a overballem se dotýkali lavice. Narovnaly se tak v zádech, zlepšily i dýchání.

Postupně jsem zařadila protahování, jednoduché cvičení na koberci i mimo něj. Kromě využití overballů jsem během vyučování zpestřovala různými cvičeními pro chodidla a relaxačními chvilkami. Dětem se zlepšilo soustředění, práce v menší skupině byla přínosná a všechny to především bavilo. Takže za mě určitě palec nahoru, má to smysl!

Klárka, učitelka na ZŠ